• darkblurbg
  Un congres devenit tradiție
  13 ediții anterioare de succes
 • darkblurbg
  Sute de participanți la fiecare ediție
  Zeci de invitați de marcă din toată lumea
 • darkblurbg
  Materiale pentru fiecare participant
  Ecuson, geantă/rucsac, programul final și CD-ul cu rezumate
 • darkblurbg
  Expoziție medicală specializată
  Zeci de expozanți reprezentând cele mai mai firme din domeniu

Bine ați venit

CURSUL NAŢIONAL DE GHIDURI ŞI PROTOCOALE ÎN ANESTEZIE, TERAPIE INTENSIVĂ ŞI MEDICINĂ DE URGENŢĂ

Ediţia a XIV-a, TIMIŞOARA, 22 – 24 Septembrie 2016

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participati la ediţia a XIV-a a Cursului Naţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă și la a 26-a Adunare Anuală a Societății Europene de Computing și Tehnologie în Anestezie și Terapie Intensivă. Cele două manifestări se vor desfășura concomitent la Timișoara în perioada 22 - 24 Septembrie la Centrul Regional de Afaceri Timişoara (Bd. Eroilor nr. 22, Timişoara).

Manifestarea este organizată de Asociaţia pentru Anestezie Terapie Intensivă “Aurel Mogoşeanu” Timişoara în colaborare cu Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" Timişoara şi Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din România. Suportul logistic este asigurat de firma specializată în organizarea de conferinţe şi congrese - Paloma Tours.

Dorim ca această manifestare ştiinţifică, devenită tradiţională în România, și iată cu deschidere din ce în ce mai amplă, să fie pentru toţi şi pentru fiecare în parte, un prilej de a comunica propria experienţă, de a discuta, de a învăţa împreună cu invitaţi de talie internaţională şi sperăm să fie o dezbatere ştiinţifică de înaltă ţinută, într-o atmosferă plăcută, interactivă şi colegială.

Vă întâmpinăm cu aceeași ospitalitate și căldură, într-o ambianță elegantă și modernă,și dorim să vă oferim o manifestare științifică și socială memorabilă. Avem convingerea că lectorii de excepție din lume pe care i-am invitat și de această dată împreună cu participarea tuturor specialiștilor români vor satisface așteptările dumneavoastră.

Dorim din tot sufletul ca și in acest an să organizăm un eveniment de succes și vom fi onorați de participarea dumneavoastră la această manifestare.

Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem la Timișoara!

Cursul a fost acreditat cu 18 credite EMC de Colegiul Medicilor din Romania prin adresa 6921/24.08.2016.

Cu deosebit respect,

Preşedinte de Onoare Curs,
Prof. Dr. Dorel Săndesc

Director Curs,
Dr. Ovidiu Bedreag

NATIONAL COURSE OF GUIDELINES AND PROTOCOLS IN ANESTHESIA, INTENSIVE CARE AND EMERGENCY MEDICINE

The XIVth Edition, TIMIŞOARA, September 22nd-24th, 2016

We welcome you to the XIVth edition of the National Course for Guidelines and Protocols in Anesthesia, Intensive Care and Emergency Medicine and to the 26th Annual Meeting of the European Society of Computing and Technology in Anesthesia and Intensive Care. These two events will take place concurrently in Timisoara on September 22nd-24th, at The Regional Business Centre Timisoara. (22 Eroilor Boulevard, Timisoara).

The event is organised by the Association for Anesthesy and Intensive Care “Aurel Mogoșeanu” Timișoara in collaboration with Romanian Society of Anesthesia and Intensive Care, „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara and Society of Emergency Medicine and Catastrophe in Romania. The logistical support is provided byPaloma Tours, a specialised company in organising conferences and congresses.

We wish that the scientific event, which has become traditional and increasingly visible in Romania, to be for everyone and for each participant in turn an opportunity to communicate the experience, to discuss and to learn together with international speakers, and we hope it will be a high-class scientific debate in a pleasant, interactive and collegial atmosphere.

We welcome you with the same hospitality and warmth in an elegant and modern ambiance and we hope to provide you with a very memorable scientific and social event. We are confident that the exceptional worldwide lectors which we have invited again, together with the Romanian specialists will satisfy your expectations.

We are certain that with you we will succeed in making this event a very successful one. In this context, we would be honored by your participation.

We are looking forward to meet again in Timișoara!

Respectfully,

Course Honorary President,
Prof. Dr. Dorel Săndesc

Course Director,
Dr. Ovidiu Bedreag